Instalacje grzewcze

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem kompleksowego montażu niezbędnych przyłączy i systemów do bezpiecznego i komfortowego mieszkania w danym budynku. Proponujemy Państwu instalacje grzewcze w województwie pomorskim (Trójmiasto), w tym stworzenie dla każdego zlecenia: serwisu, kosztorysu, projektu oraz odbioru technicznego. W tej zakładce zapoznają się Państwo ze szczegółami tego rodzaju prac.

Serwis konstrukcji ogrzewających

Mogą u nas zamówić Państwo kompleksową instalację grzewczą, co oznacza, że zajmiemy się jej wszystkimi aspektami. Od przygotowania odpowiednio przestrzeni i wymierzenia poszczególnych pomieszczeń, poprzez określenie kosztów i wybór konkretnych przyłączy, aż po prace końcowe i odbiór. Na całość otrzymują Państwo 10letnią gwarancję, natomiast w przypadku kłopotów i występujących nagle usterek, oferujemy pomoc naszych serwisantów.

Projekty

Przed przystąpieniem do pracy, przygotowujemy szczegółowy projekt instalacji ogrzewającej. Ułatwia on wykonywanie zlecenia naszym pracownikom, ale również jest dla Państwa elementem niezbędnej dokumentacji. W projekcie przedstawiamy planowany wygląd, położenie i budowę instalowanych systemów grzejących.

Odbiory techniczne

Wśród usług naszego zakładu znajduje się ponadto możliwość wykonania przez nas odbioru technicznego budynku komercyjnego, mieszkania czy domu. W ramach protokołu zdawczo-odbiorczego, sprawdzamy prawidłowość zamontowanych instalacji i dokonujemy precyzyjnego przeglądu istotnych elementów zaprojektowanego układu. W razie potrzeby oferujemy prace serwisowe.

Kosztorysy instalacji grzewczych

Poza wymienionymi zakresami naszej działalności, tworzymy również kosztorys, który obejmuje wszystkie niezbędne prace montażowe, serwisowe, odbiorcze i inne. Przewidywany zarys kosztów, jakie mogą wchodzić w pełną realizację zlecenia, jest Państwu przekazywany do wglądu i na każdym etapie informujemy o jego ewentualnych zmianach.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu tych z Państwa, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę!

Zapraszamy do współpracy